Watersportvereniging Banner

Contactgegevens Mosselrace

Adres secretariaat:
Secretariaat Mosselrace
Ericalaan 25
4401 HP YERSEKE

Adres zeilcommissie:
L.Pekaar
Ericalaan 25
4401 HP YERSEKE
Telefoon: (06) 46 46 12 27
E-mailadres: info@mosselrace.nl

De Mosselrace is een evenement van Watersportvereniging Yerseke

Secretariaat Watersportvereniging Yerseke
Mevr. J.M van Nieuwenhuizen
Boerhaavestraat 47
4416 EH KRUININGEN (0113 38 22 64)
jokevann@hotmail.com


Watersportverening Yerseke

Kamer van koophandel 40309942
Bankrekeningnummer: NL 74 ABNA 06 40 23 55 06 Amrobank,
ten name van Watersportvereniging Yerseke inzake Mosselrace te Yerseke